Ressurser

Ansettelsesavtale på norsk. Den engelske varianten finner du her Employment Agreement

Type: Mal
Språk: NO

Ansettelsesavtale for daglig leder på norsk.

Type: Mal
Språk: NO

Arbeidstager har rett på en attest etter avsluttet arbeidsforhold. Denne malen inneholder de lovpålagte elementene en arbeidsattest trenger.

Type: Mal
Språk: NO

Dette oppsettet brukes til å beregne timesatsen dere skal benytte i søknader til Innovasjon Norge.

Type: Verktøy
Språk: NO

Denne sjekklisten kan brukes av styret til selvevaluering av eget styrearbeid, eller av selskapet til å evaluere styret. Dokumentet gir god innsikt i tematikk innen styrearbeid gjennom spørsmålene som stilles.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Dette CAP Table er en skalerbar opsjon- og aksjeeierbok. Den er basert på en felles mal som brukes av alle porteføljeselskapene i Firda. Den er laget for å håndtere alle kapitalutvidelser, aksjetransaksjoner, opsjoner inkludert vesting av de forskjellige instrumentene fra oppstart og frem til en notering.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Use of the CAP table with fictitious data.

Type: Eksempel
Språk: NO

Dette er en standard konsulent-avtale. Den kan tilpasses til å både gjelde innleie og utleie. Dette gjøres ved å definere hvilken part som er oppdragsgiver, og hvilken part som er oppdragstaker.

Type: Mal
Språk: ENG

Forslag til standard oppsett for tilbud

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er søknaden Entrepedia sendte inn for Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020, og er til inspirasjon til hvordan dere selv kan utforme deres egen søknad.

Til tross for at vi fulgte prosessen vi selv har foreslått, og at det ble bekreftet fra Innovasjon Norge om at dette er en god søknad, ble søknaden avvist med begrunnelsen:

«Prosjektets målsetting oppfattes å være utvikling av et omfattende oppslagsverk med blant annet relevante maler og råd for oppstartsselskaper med internasjonale vekstambisjoner. Tjenestens omfang, kvalitet og innhold kan utgjøre en nyhet i markedet, men slike momenter er ikke tilstrekkelig for å kunne risikoavlaste utviklingen med Ekstraordinært Innovasjonstilskudd»

Type: Eksempel
Språk: NO

Register for ansatte frem til dere har på plass et HR system.

Type: Mal
Språk: ENG

Ansettelsesavtale på engelsk. Den norske varianten finner du her Ansettelsesavtale

Type: Mal
Språk: ENG

Ansettelsesavtale for daglig leder på engelsk.

Type: Mal
Språk: ENG

Oversikt over ferie og fravær blant de ansatte.
Originalen for denne templaten kan hentes her:
https://templates.office.com/nb-no/oversikt-over-ansattes-fremm%C3%B8te-tm02780235

Type: Mal
Språk: NO

Denne filstrukturen har blitt benyttet i Chipcon, Energy Micro og Entrepedia. Bruk den som inspirasjon for å etablere deres egen filstruktur.

Type: Eksempel
Språk: ENG/NO

Generisk finansiell modell, kvartalsvis inndelt. Tallene som er lagt inn er for å illustrere oppsett og funksjonalitet. Disse representerer ikke nødvendigvis det som er riktig for dere.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Før selskapet er etablert, bør gründerne på teamet bli enige gjennom en "Founders agreement". Avtalen regulerer eierskapsforhold til ideen, eierbrøk med mer dere bør være enige om før dere etablerer selskapet.

Type: Mal
Språk: NO

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kapitaløkning.

Type: Mal
Språk: NO

Protokoll fra generalforsamling ved egenkapitalforhøyelse

Type: Mal
Språk: NO

Agenda for Generalforsamling med lovpålagte formalia. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne i innkallingen til Generalforsamling.

Type: Mal
Språk: NO

Protokol for Generalforsamling med lovpålagte formalia.

Type: Mal
Språk: NO

En investorpresentasjon vi har likt godt, selskapet er nå kjøpt opp.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Bruk listen til å prioritere potensielle investorer og holde oversikt over kommunikasjonen med investorene underveis i prosessen.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Planen er et utgangspunkt for dere til å planlegge ukene rundt investeringsprosessen. Tidsplanen er relativt tight, men helt gjennomførbar.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Mal for investorpresentasjon, laget av Bill Harris og Gisle Østereng fra Startuplab

Type: Mal
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for daglig leder, eller Chief Executive Officer.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for CFO, eller økonomisjef

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel på en arbeidsbeskrivelse for CTO som både har det tekniske ansvaret og produktansvaret. Noen selskaper velger å skille produktansvaret fra det tekniske ansvaret. De har da ofte en CPO i tillegg til en CTO.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette dokumentet bør sees i sammenheng med Job Description - Chief Technology Officer (CTO). Vi har lagt produktansvaret til CTO, mens VP of Engineering har ansvaret for utviklingsaktivitetene og gjennomføringen.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Dette er et eksempel for rollen som leder for salg og markedsføring. I noen selskap vil denne rollen også ha ansvaret for konkurrent analyser, som vi har valgt å legge til CTO. Årsaken til at ansvaret ligger hos CTO er at det har vist seg å fungere best der den som har produktansvar også følger opp konkurrerende produkter og løsninger.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Denne dokumentpakken inneholder følgende dokumenter for bruk av styret i forbindelse med kapitalfohøyelse:

  • Protokoll fra styremøte
  • Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
  • Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Type: Mal
Språk: NO

Her setter dere opp potensielle kunder og prioriterer disse før dere starter jobben med å få kontakt.

Type: Verktøy
Språk: NO

Mal for et formelt brev.

Type: Mal
Språk: ENG

Intensjonsavtale til bruk i forbindelse med partnerskap med kunder, leverandører eller partnere.

Type: Mal
Språk: ENG

Enkel låneavtale uten sikkerhet

Type: Mal
Språk: NO

Et MoU utarbeider dere sammen med kunden. Den beskriver hva dere er enige om, og hvordan den kommende avtalen i grovt sett skal se ut.

Type: Mal
Språk: ENG

Enkel mal for møtereferat

Type: Mal
Språk: NO

Dette er et eksempel på hvordan effekten av tilskudd kan modelleres. Eksempelet består av to finansielle modeller, en med tilskudd og en uten tilskudd, som er kombinert . De to modellene sammenlignes i et felles dashboard.

Type: Eksempel
Språk: NO

Dokumentet inneholder to-språklig brukervilkår for en nettside for nettsalg. Innholdet må tilpasses om dere selger til privatpersoner eller bedrifter.

Type: Mal
Språk: ENG/NO

Dette er en to-sidig konfidensialitetsavtale. Denne brukes når dere og kunden må utveksle informasjon av av teknisk eller forretningsmessige art.

Type: Mal
Språk: ENG

Entrepedia sine onepager anno August 2020. Merk, dette er ikke en investorpresentasjon, men den skal gi et raskt overblikk over hva vi er og hva vi vil.

Type: Eksempel
Språk: NO

Enkel mal til en One-Pager

Type: Mal
Språk: ENG

Her er det to eksempler av et "playermap". Det ene kartet representerer en kunde vi har relativt god oversikt over, det andre er for en kunde vi vet lite om. Hvilket verktøy, eller form, på kartet spiller liten rolle så lenge dere har et format dere kan dele på teamet og utvikle etterhvert som dere lærer mer om kunden. Bruk kartet til å finne hvem dere bør ha møter med for å få avtalen signert.

Type: Eksempel
Språk: ENG

Nye investorer/eiere fyller inn med beløp og forplikter seg til kjøp av aksjer. Samtidig gis styreleder fullmakt til å håndtere formalia i forbindelse med transaksjonen.

Type: Mal
Språk: ENG

Verktøy for å få oversikt over pågående prosjekter og rapportering til Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Slik settes det opp:

  • Definer opp prosjektet deres med arbeidspakker + tilhørende aktiviteter
  • Frivillig: Legg inn budsjettet deres
  • Legg inn datadump fra timeføringsverktøyet dere benytter (excel, sheets, visma, tripletex +++)eller skriv timene direkte
  • Lag en datadump fra regnskapssystemet over innkjøp

Få oversikt over: kostnadsforbruk pr måned og år, forecasting av kostnader i forhold til budsjett, nedbrytning av kostnader slik at de kan limes inn i rapporter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Type: Verktøy
Språk: ENG

Prosjektestimeringsverktøy for å hjelpe dere å sette opp og estimere kostnadene i prosjektet dere skal søke om. For å fylle ut oppsettet må dere definere opp hovedaktiviteter med tilhørende kostnadselementer som timer og innkjøpte materialer/tjenester. Resultatet er et kostnadsoverslag som er tilpasset strukturen i Innovasjon Norge sine søknader.

Type: Verktøy
Språk: NO

Eksempel på prosjektoppsett og kostnadsoverslag

Type: Eksempel
Språk: NO

Budsjetteringsverktøy for Tilskudd til Markedsavklaring

Type: Verktøy
Språk: NO

Prosjektestimeringsverktøy for å hjelpe dere å sette opp og estimere kostnadene i prosjektet dere skal søke om. For å fylle ut oppsettet må dere definere opp hovedaktiviteter med tilhørende kostnadselementer som timer og innkjøpte materialer/tjenester. Resultatet er et kostnadsoverslag som er tilpasset strukturen for Forskningsrådet sine søknader som skattefunn.

Et utfylt eksempel ligger under relaterte ressurser.

NB: Dette verktøyet kun i google-format. Excel-brukere må fordele kostnader over prosjektårene manuelt

Type: Verktøy
Språk: NO

Eksempel på budsjetteringsverktøy for Skattefunn prosjekter.

Type: Verktøy
Språk: NO

Prosjektpresentasjon for Entrepedia sin søknad til Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021

Type: Eksempel
Språk: NO

Sjekkliste og guide dere kan bruke som støtte når dere skal sjekke referansene til kandidater for ansettelse. Husk også å sjekke ting dere har tvilt på i intervjuet.

Type: Mal
Språk: ENG

Opsjonsavtale til bruk for ansatte. Vil bli revidert ved en eventuell endring i opsjonsordningen i revidert statsbudsjett 2021

Type: Mal
Språk: ENG

Aksjekjøpsavtale som benyttes ved salg av aksjer mellom 2 juridiske enheter (personer eller selskap)

Type: Mal
Språk: ENG

Denne aksjonæravtalen er balansert med tanke på rettigheter og plikter blant aksjonærene. Den gir ingen spesielle fordeler eller rettigheter til investorer.

Gründerene er de eneste som har plikter, gjennom at deres aksjer vestes over 4 år.

Type: Mal
Språk: ENG

Dokumentet benyttes når nye aksjonærer skal slutte seg til en eksisterende aksjonæravtale

Type: Mal
Språk: ENG

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette er en sjekkliste for selv-evaluering av IPN-søknader.

Type: Verktøy
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette er en sjekkliste for selv-evaluering av SkatteFUNN-søknader.

Type: Verktøy
Språk: NO

Denne sjekklisten er laget for ordningene: Miljøværnteknologi, Innovasjonskontrakter og Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021. Sjekklisten gir dere en strukturet måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier

Type: Verktøy
Språk: NO

Dette er et eksempel på generelle salgsbetingelsser for produkter med SaaS forretningsmodell

Type: Mal
Språk: ENG

Stiftelsesdokumentet oppsummerer all informasjonen dere trenger før dere skal stifte selskapet i Altinn. Gjør dette komplett før dere starter jobben med å stifte selskapet i Altinn

Type: Mal
Språk: NO

Dette er et planleggingsverktøy for planlegging av strategisk styrearbeid gjennom året. Verktøyet foreslår at styrearbeidet deles inn i to prosesser:

1) Strategiutvikling

2) gjennomføring og oppfølging av vedtatt strategi.

Verktøyet autogenererer styremøteagendaen som kan brukes i forbindelse med innkalling til styremøter.

Type: Verktøy
Språk: NO

Protokoll fra styremøte. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne som dokumentasjon på diskusjoner og beslutninger tatt i styremøtet.

Type: Mal
Språk: NO

Protokoll fra styremøte ved egenkapitalforhøyelse. Malen inneholder alle punktene styret må ta stilling til i forbindelse med kapitalforhøyelse i selskapet.

Type: Mal
Språk: NO

Dette er Sylva AS sin IPN-søknad, publisert som et eksempel.

Type: Eksempel
Språk: NO

Dette er Entrepedia sin SkatteFunn-søknad, publisert som et eksempel.

Type: Eksempel
Språk: NO

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for Innovasjonslån. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelper for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Søknadshjelperen gjengir relevante spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for Kommersialiseringstilskudd. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for Markedsavklaringstilskudd. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for Oppstartslån. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelper for Skattefunn. Søknadshjelperen gjengir relevante spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Søknadshjelper for Innovasjonskontrakt, Miljøteknologiordningen og Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021. Søknadshjelperen gjengir alle spørsmålene, hjelpetekstene og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen for ordningene. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Type: Verktøy
Språk: NO

Et eksempel på et relativt nøytralt term sheet, som vi liker.

Type: Mal
Språk: ENG

Utgangspunkt for vedtekter for deres selskap

Type: Mal
Språk: NO