Innkalling til Generalforsamling (ordinær) - Agenda

Innkalling til Generalforsamling med lovpålagte formalia. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne i innkallingen til Generalforsamling.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Entrepedia AS

 

Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i selskapet:

Sted: [=sted]

Dato: [=dato]

Tid: [=klokkeslett for start]

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av den ordinære Generalforsamling
  2. Registrering av fremmøtte aksjonærer
  3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
  4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  5. Godkjenning av selskapets Årsregnskap
  6. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor og Styre
  7. Forslag om å videreføre og øke rammen for det eksisterende opsjonsprogrammet for selskapet
  8. Gi fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet
  9. Valg av Styre

Vedlagt denne innkallingen følger styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 5 til sak 9 på dagsorden.

Sak 5: Godkjenning av selskapets Årsregnskap

[=beskrivelse av sak]

Sak 6: Godkjennelse av honorar til selskapets revisor og Styre

[=beskrivelse av sak]

Sak 7: Forslag om å videreføre og øke rammen for det eksisterende opsjonsprogrammet for selskapet

[=beskrivelse av sak]

Sak 8: Gi fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet

[=beskrivelse av sak]

Sak 9: Valg av Styre

[=beskrivelse av sak]

Generalforsamling (ordinær) - Agenda, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Innkalling til Generalforsamling (ordinær) - Agenda

Innkalling til Generalforsamling med lovpålagte formalia. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne i innkallingen til Generalforsamling.

Microsoft Office Google Docs PDF