Intensjonsavtale (LoI)

Intensjonsavtale til bruk i forbindelse med partnerskap med kunder, leverandører eller partnere.

INTENSJONSAVTALE


Av og mellom:

Navn:        

Entrepedia AS,         

Org.nr.:919725109

Adresse:

Gaustadalleen 21,

0349 Oslo        

("Selskapet")

og

Navn:        

[=Kunde/Leverandør/Partner navn]

Org.nr.:[=Org.number.]

Adresse:

[=Kunde/Leverandør/Partner navn]

(“Partneren")

denne Intensjonsavtalen (“Avtalen”) ble inngått 2023-03-24 mellom Selskapet og Partneren, som sammen betegnes som “Partene”.


DET FØLGENDE ER AVTALT:

 1. Formål

 1. Formålet med Avtalen er at Partene erklærer en intensjon om å inngå et samarbeid i forbindelse med [=beskriv Prosjektet og eller samarbeidet].

 1. Ikke-bindende avtale

 1. Avtalen er en erklæring om at Partene forplikter seg til å fortsette samtalene med hensikt om å bli enige om en bindende avtale, og at dette skal gjøres i henhold til høy etisk og profesjonell forretningspraksis.
 2. Denne Avtalen har ikke til hensikt, og skal ikke på noen måte anses som, å være en juridisk bindende avtale.

 1. Partenes bidrag til samarbeidet/prosjektet

 1. Intensjonen er at Selskapet skal bidra med følgende elementer i samarbeidet/prosjektet:
 1. Nødvendig ekspertise for utførelsen av Prosjektet.
 2. Dekning av kostnader, inkludert fra offentlig finansiering, med opp til 80% av prosjektkostnadene.
 3. Aktiv deltakelse gjennom koordinerende møtevirksomhet og liknende aktiviteter.
 4. [=Tilpass punktene til prosjektet/samarbeidet deres.]
 1. Intensjonen er at Partneren skal bidra med følgende elementer i samarbeidet/prosjektet:
 1. Beskrivelse av krav og spesifikasjoner
 2. Kunnskap og expertise, i tillegg til testing og validering av prototyper.
 3. Aktiv deltakelse gjennom koordinerende møtevirksomhet og liknende aktiviteter.
 4. Tilgjengeligjøring av relevante testområder.
 5. Dekning av kostnader med minst til 15% av prosjektkostnadene.
 6. [=Tilpass punktene til prosjektet/samarbeidet deres.]

 1. Inngåelse i en [=utviklingssamarbeid/prosjektsamarbeid/forretningssamarbeid]

 1. Dersom Partene kommer til fullstendig enighet om hvordan Prosjektet skal gjennomføres og finansieres vil Partene inngå alle nødvendige formelle avtaler, slik at en jurdisk bindende samarbeidsavtale kan inngås mellom Partene.

*******

Intensjonsavtalen er signert av følgende individer på vegne av Selskapet og Partneren,

Entrepedia AS

____________________________

Navn: [=name]
Tittel:
CEO
Dato:

[=Kunde/Leverandør/Partner selskapsnavn]

____________________________

Navn: [=name]
Tittel: [=title]

Dato:

Intensjonsavtale, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Intensjonsavtale (LoI)

Intensjonsavtale til bruk i forbindelse med partnerskap med kunder, leverandører eller partnere.

Microsoft Office Google Docs PDF