Investor plan - early phase

Planen er et utgangspunkt for dere til å planlegge ukene rundt investeringsprosessen. Tidsplanen er relativt tight, men helt gjennomførbar.