Medarbeidersamtale Mal

Medarbeidersamtale Mal

Medarbeiderens navn:

[=Medarbeider Navn]

Lederens navn

Dato

2023-03-24

Stilling

[=stilling]

1 - Evaluering av resultater fra forrige periode

Gå gjennom mål og resultater fra forrige samtale og diskuter oppnådde resultater. Husk å ta med både det som har gått bra samt forbedringsområder.

Medarbeiders kommentar

Leders kommentar


2. Arbeidsmiljø, oppgaver og ledelse

Hvordan har du det på arbeidsplassen? Hvordan oppleves selve arbeidssituasjonen og arbeidet? Hva er positivt og hva er negativt? Har vi det fysisk bra, eller bør det gjøres endringer? Er det andre forhold som har innflytelse på medarbeiderens jobb-hverdag? (Trivsel, leder – medarbeider relasjon, motivasjon etc.) Hvordan er samarbeid mellom leder og medarbeider? Hva bør leder og medarbeider fortsette å gjøre/ gjøre mer av/gjøre mindre av? Forventninger til hverandre?

Medarbeiders kommentar

Leders kommentar


3. Faglige og personlig utviklingsområder

  1. Evaluere resultatene fra identifiserte faglige og personlige utviklingsområder fra forrige medarbeidersamtale

  1. Med utgangspunkt i punkt 1 over (Evaluering av resultater fra forrige periode), identifiser nye faglige og personlige utviklingsbehov.

Medarbeiders kommentar

Leders kommentar

Nye faglige og personlige utviklingsbehov som det er enighet om:


4. Fokus og mål for kommende periode (fylles ut av leder og justeres eventuelt under medarbeidersamtalen)

I tillegg til ansvarsområder i stillingsbeskrivelse er det spesifikke mål/resultater for kommende periode? Er det endrede ansvarsområder? Av forventninger til leveranse: Hva forventer lederen at medarbeideren og hennes/hans avdeling skal gjøre i tiden fremover, og hva mener medarbeideren selv at hun/han/de kan klare? En forutsetning for at målene skal nås er en felles forståelse og aksept.

Leders kommentar

_______________

_______________

Signatur leder

Sted, dato:

[=sted], 2023-03-24

Signatur medarbeider

Medarbeidersamtale mal, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Medarbeidersamtale Mal

Microsoft Office Google Docs PDF