Modellering av Tilskuddseffekt

Dette er et eksempel på hvordan effekten av tilskudd kan modelleres. Eksempelet består av to finansielle modeller, en med tilskudd og en uten tilskudd, som er kombinert . De to modellene sammenlignes i et felles dashboard.