One Pager Eksempel Entrepeida

Entrepedia sine onepager anno August 2020. Merk, dette er ikke en investorpresentasjon, men den skal gi et raskt overblikk over hva vi er og hva vi vil.