Playermap

Her er det to eksempler av et "playermap". Det ene kartet representerer en kunde vi har relativt god oversikt over, det andre er for en kunde vi vet lite om. Hvilket verktøy, eller form, på kartet spiller liten rolle så lenge dere har et format dere kan dele på teamet og utvikle etterhvert som dere lærer mer om kunden. Bruk kartet til å finne hvem dere bør ha møter med for å få avtalen signert.