Prosjektestimering - Innovasjon Norge, Eksempel

Eksempel på prosjektoppsett og kostnadsoverslag