Søknadsportalhjelper - Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

En enkel hjelper for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Søknadsportalhjelperen gjengir noen spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Hjelper for:

  • Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

Hensikten med dette dokumentet er å ha et hjelpedokument til forhåndsutfylling av informasjon som skal inn i søknadsportalen for IPN-ordningen.

Vi anbefaler at dere tar tekst fra prosjektbeskrivelsen og tilpasser til søknadsportalen. Eksempelvis skal både tittel og prosjektsammendrag offentliggjøres, så all sensitiv informasjon må tas ut før det sendes inn gjennom søknadsportalen.

Underveis i utformingen av søknadsteksten, kan dere også hente hjelp fra fra dette dokumentet: Sjekkliste - Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN).2. Prosjektinformasjon

Prosjekttittel[a]

Prosjekttittel

En kortfattet og informativ tittel:

Maks 144 tegn

Kortnavn

Et særskilt navn:

Prosjektets hovedmål og delmål[b]

Det du skriver i avsnittet "Hovedmål, delmål og aktiviteter" er spesielt viktig for søknadsvurderingen. Les veiledningsteksten nøye. Beskriv kort sluttresultatet:

Maks 1000 tegn

Prosjektetsammendrag[c]

Her skal du gi et kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen.

Maks 2000 tegn

Virkninger og effekter[d]

Beskriv kort hvilke virkninger og effekter du forventer at prosjektet vil ha ut over forskningsresultatene.

Maks 1000 tegn

Søknadshjelper - Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), Rev 1.0

Page  of

[a]Prosjekttittel

Her skal du skrive inn en kortfattet og informativ tittel.

Tittelen på prosjektet blir offentliggjort i en liste over søknader under behandling på Forskningsrådets nettside. Den må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

I kortnavn-feltet kan du gi søknaden et særskilt navn som gjør at du, for din egen del, kan skille den fra andre søknader du har opprettet.

Jobber du med revidert søknad? - Prosjekttittel skal oppgis på to språk (engelsk og norsk) i den reviderte søknaden. Den engelske tittelen skal stå i det første feltet og den norske tittelen i det andre feltet.

[b]Prosjektets hovedmål og delmål

Her skal du formulere konkrete og etterprøvbare hovedmål og delmål knyttet til resultatene som forventes i løpet av prosjektperioden.

[c]Prosjektsammendrag

Her skal du gi et kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen. Legg vekt på å beskrive formålet med prosjektet og de mest sentrale FoU-utfordringene dere regner med å møte.

Vær oppmerksom på at prosjektsammendraget vil bli offentliggjort dersom prosjektet innvilges støtte. Teksten må derfor utformes slik at den er egnet for offentliggjøring, blant annet slik at den vil kunne forstås av andre enn dem som er fagfolk på området. Prosjektsammendraget kan også bli videresendt til eksperter som er aktuelle for å vurdere søknaden. Prosjektsammendraget må ikke inneholde sensitiv informasjon. Se informasjon om offentliggjøring.

Jobber du med revidert søknad? I tillegg til prosjektsammendrag, skal du i den reviderte søknaden også skrive en populærvitenskapelig framstilling på to språk (norsk og engelsk) om det som skal gjøres i prosjektet. Det er prosjektansvarlig som har det fulle ansvaret for teksten. Teksten vil i sin helhet bli lagt i Forskningsrådets prosjektbank.

Les mer om prosjektbanken og hvordan du kan skrive gode populærvitenskapelige framstillinger.

Teksten blir:

Publisert i Prosjektbanken på Forskningsrådets nettsider når kontrakten er signert.

En del av grunnlaget når Forskningsrådet rapporterer til departementene

[d]Virkninger og effekter

Beskriv kort hvilke virkninger og effekter du forventer at prosjektet vil ha ut over forskningsresultatene. Med virkninger mener vi hva du tror prosjektet vil kunne bety for prosjektets deltakere og omgivelser (målgruppe, brukere) i form av endringer i kompetanse, adferd, praksis og politikk. Effekter innebærer i denne sammenhengen langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og virkningene. Beskriv kort hvordan aktiviteter i prosjektet, omtalt i formidlingsplanen, og komplementære aktiviteter utenom prosjektet, kan bidra til å realisere disse virkningene og effektene.

Du skal også legge inn mer detaljerte beskrivelser av dette i prosjektbeskrivelsen, i kapittelet om Virkninger og effekter (Impact), der dette er angitt som et eget punkt.

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
tool

Søknadsportalhjelper - Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

En enkel hjelper for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Søknadsportalhjelperen gjengir noen spørsmål, hjelpetekster og maks antall tegn pr felt for utfyllingsfeltene i søknadsportalen. Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Microsoft Office Google Docs PDF