Søknadshjelper - Rask avklaring

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Innovasjon Norge sin “Rask avklaring”. “Rask avklaring” er en tjeneste hvor en rådgiver vil hjelpe dere å rette søknaden mot den mest hensiktsmessige ordningen.

Hjelperen gjelder for følgende ordninger:

 • Tilskudd til Markedsavklaring
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Pass på at du tar med kommentarene som ligger i dokumentet når du lager din kopi.

Hjelper for “Rask Avklaring”:

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Innovasjon Norge sin “Rask avklaring”.  “Rask avklaring” er en tjeneste hvor en rådgiver vil hjelpe dere å rette søknaden mot den mest hensiktsmessige ordningen:

Skriv teksten på forhånd i dette dokumentet og kopier svarene inn i portalen når den er klar.

Hensikten med dette dokumentet er å skape bedre arbeidsflyt i utformingen av “Rask avklaring”. 1. Introduksjon til Rask avklaring

Tittel på henvendelse?

Maks 200 tegn


 1. Kundene dere løser problemet for

Her får dere følgende spørsmål så dette må tenkes gjennom på forhånd:

 • Hvem skal dere løse problemet for? Velg minst ett alternativ: Privatpersoner, bedrifter, offentlige aktører, andre.
 • Hvor mange kunder opplever problemet? Velg ett alternativ: Vet ikke, titals, hundrevis, tusenvis, millioner.
 • Hvor mange potensielle kunder har dere kontaktet? Velg ett alternativ: Ingen, 1-9, 10-49. 50-499, >500.
 • Har dere dokumentasjon på at kundene er villige til å betale for produktet eller tjenesten? Velg ett alternativ: Nei, villige til å betale, forhåndsbestilt, forhåndsbetalt, produktet er allerede i salg.

Hvilket problem skal dere løse? (Ikke beskriv hvordan dere skal løse det, det gjør du på neste side)

Maks 1000 tegn


 1. Marked, konkurrenter og utfordringer

Her får dere følgende spørsmål:

 • Hvor er markedet? Velg ett alternativ: Innenfor vårt fylke, Norge, Skandinavia, Europa, Hele verden.
 • Hvor mange konkurrenter finnes? Velg ett alternativ: Ingen, 1-9, 10-49, 50+, vet ikke.
 • Hvor mange potensielle kunder har dere kontaktet? Velg ett alternativ: Ingen, 1-9, 10-49. 50-499, >500.
 • Hva er det ved deres løsning som skiller seg fra det som finnes i markedet i dag? Velg minst ett alternativ: Foretningsmodellen, Ny/forbedret tjeneste, -produkt, -produksjonsprosess, Utvikling av helt ny teknologi.
 • Vil ditt prosjekt fremskaffe kunnskap som er ny for din bransje? Velg ett alternativ: Ja, nei, Vet ikke.
 • Hva er utfordringen med å gjennomføre prosjektet? Velg minst ett alternativ: Trenger nye ferdigheter, krever ekstern kompetanse/erfaring, teknisk krevende.
 • Hvilke andre utfordringer vil dere møte på veien mot markedet? Velg minst ett alternativ: kapital, rekruttering, produksjon, marked, annet.

Hvordan skal dere løse problemet?

Maks 1000 tegn


 1. Økonomi

Her får dere følgende spørsmål:

 • Har bedriften egne penger den vil satse på utviklingen av løsningen? Velg ett alternativ: Ingen, 10-100kNOK, 100-1000kNOK, 1-10mNOK, >10mNOK.
 • Har bedriften tilgang på kapital fra investorer, som er villige til å satse penger på bedriften/løsningen? Velg ett alternativ: Ingen, 10-100kNOK, 100-1000kNOK, 1-10mNOK, >10mNOK.
 • Vil bedriftens bank delfinansiere dette prosjektet? Velg ett alternativ: Ja, nei, vet ikke.

 1. Teamet

Her får dere følgende spørsmål:

 • Er dere avhengige av eksterne samarbeidspartnere for å realisere idéen? Velg ett alternativ: Ja, nei.
 • Hvor mye innsats mener dere må til for å realisere idéen? Velg ett alternativ (måneder): 0-3, 4-6, 6-12, 1-2 år, >2 år.
 • Hvor stort er teamet, inkludert deg selv? Velg ett alternativ: 1, 2-5, 6-10, >10.

Hvem er med i teamet og hvilken kompetanse har dere?

Maks 600 tegn


 1. Fremtiden

Her får dere følgende spørsmål:

 • Har bedriften konkrete planer om å selge til utlandet? Velg ett alternativ: Gjør det allerede, i løpet av det neste året, i løpet av de neste 2-5 årene, nei
 • Hvis dere lykkes med idéen, hvor mange nye ansatte vil bedriften ha i Norge om 5 - 10 år? Velg ett alternativ: 0, 1-4, 5-9, 10-50, 50-100, >100

Hvilke langsiktige mål har dere med forretningsidéen, og hvordan ser bedriften ut om 5 år?

Maks 600 tegn


 1. Forventede avklaringer

Hvilke avklaringer ønsker du å få gjennom denne henvendelsen? Her kan du også gi oss andre opplysninger som er viktige for saken.

Maks 1000 tegn

Vedlegg (valgfri) - Her kan du legge ved skisse til løsning, forretningsmodell eller annet som illustrerer løsningen, eller forretningsmodellen på en god måte.

Dette kan for eksempel være:

 • Selskapspresentasjon, prosjektpresentasjon (se: “Vedlegg til søknaden”).
 • Dokumenter som viser det unike ved løsningen. Det kan være skisser eller mer informasjon om løsningen.
 • Driftsbudsjett eller andre dokumenter som sier noe om fremtidig lønnsomhet basert på ideen.
 • Vedlegg som underbygger positive miljø- og samfunnseffekten i prosjektet
 • Dokumenter som bekrefter finansieringskildene. Det kan være lånetilsagn, aksjonæravtale eller emisjonsavtaler.
 • Dokumentasjon som bekrefter avtale med prosjektdeltakerne.
 • Andre dokumenter med avgjørende informasjon


 1. Deling av informasjon og deltakelse i brukerintervjuer

Her får dere følgende spørsmål:

 • Kan Innovasjon Norge dele informasjon med Eksfin, SIVA og Forskningsrådet? Velg ett alternativ: ja, nei.
 • Har dere vært i kontakt med andre offentlige aktører om denne henvendelsen? Velg ett alternativ: Ja, nei.
 • Vil du hjelpe oss med å gjøre de digitale løsningene våre bedre? Velg ett alternativ: Ja, nei.

Søknadshjelper - Rask Avklaring, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
tool

Søknadshjelper - Rask avklaring

Denne hjelperen er en kopi av alle overskrifter og hjelpetekster for tekstfelter i Innovasjon Norge sin “Rask avklaring”. “Rask avklaring” er en tjeneste hvor en rådgiver vil hjelpe dere å rette søknaden mot den mest hensiktsmessige ordningen.

Hjelperen gjelder for følgende ordninger:

 • Tilskudd til Markedsavklaring
 • Tilskudd til Kommersialisering
 • Oppstartslån
 • Tilskudd til Innovasjonskontrakt
 • Tilskudd til Miljøteknologi
 • Tilskudd til Bioøkonomiprosjekter
 • Innovasjonslån

Kopier svarene rett inn i portalen når søknaden er ferdig skrevet.

Pass på at du tar med kommentarene som ligger i dokumentet når du lager din kopi.

Microsoft Office Google Docs PDF