Sjekkliste - Kommersialiseringstilskudd

Sjekklisten gir dere en strukturert måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier.