Sjekkliste - Tilskudd

Denne sjekklisten er laget for ordningene: Miljøværnteknologi, Innovasjonskontrakter og Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021. Sjekklisten gir dere en strukturet måte å vurdere kvaliteten på søknaden deres opp mot Innovasjon Norge sine kriterier