Styremøte - Protokoll

Protokoll fra styremøte. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne som dokumentasjon på diskusjoner og beslutninger tatt i styremøtet.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Entrepedia AS

 

Den [=dato] ble det avholdt styremøte i Entrepedia AS

Følgende styremedlemmer deltok:

  • [=name]        Styreleder
  • [=name]        Styremedlem
  • [=name]        Styremedlem
  • [=name]        Styremedlem

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

1.        Gjennomgang av kvartalsresultater

2.        Sak 2

3        Eventuelt

Alle beslutninger var enstemmige. Det var ikke flere saker til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.

[=Sted], [=dato]

Styret i Entrepedia AS

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styreleder

Tittel:

Styremedlem

Signatur:

__________________

Signatur:

__________________

Navn:

Navn:

Tittel:

Styremedlem

Tittel:

Styremedlem

Styremøte - Protokoll, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Styremøte - Protokoll

Protokoll fra styremøte. Legg til deres egne agenda-punkter og bruk denne som dokumentasjon på diskusjoner og beslutninger tatt i styremøtet.

Microsoft Office Google Docs PDF