Vedtekter

Utgangspunkt for vedtekter for deres selskap

Entrepedia AS vedtekter:

Vedtektsdato: [=Dato for stiftelse av selskap]

§ 1 SELSKAPSNAVN

Selskapets navn er: Entrepedia AS

§ 2 VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er: [Beskrivelse av virksomheten]

§ 3 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er kr [=aksjekapitalen]

§ 4 AKSJENES PÅLYDENDE

Aksjenes pålydende er kr [=pris pr aksje]

§ 5 STYRE OG SIGNATUR

Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer. Styret velges annethvert år av den ordinære generalforsamlingen, som også velger styreleder. Ved stemmelikhet på et styremøte har formann i styret dobbeltstemme.

§ 6 GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1.        Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

2.        Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 AKSJEEIERREGISTRERING

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 FORHOLD TIL AKSJELOVEN

Aksjeloven, slik den til enhver tid lyder, kommer til anvendelse på forhold som ikke reguleres av vedtektene.

Vedtekter, Rev 1.0

Page  of

Heisann,

Du må visst være abonnent for å laste ned dette innholdet, og tilpasse innholdet til ditt selskap. Kanskje du vil prøve gratis i 10 dager?

Allerede medlem? Logg inn
template

Vedtekter

Utgangspunkt for vedtekter for deres selskap

Microsoft Office Google Docs PDF