6. Ansatte og personalutvikling

Introduksjon

07.10.2019 (oppdatert 02.12.2019)

Hvordan skal du forvalte den viktigste kapitalen du rår over, dine medarbeidere til det beste for alle? Hvordan kan du strukturelt jobbe for å legge til rette for motiverte medarbeidere?

Dine ansatte er en av de viktigste faktorene for suksess. De er også en av de faktorene du har stor påvirkningskraft på. Det er noen elementer som er viktig å tenke på når det kommer til ansatte, personalutvikling og arbeidsforhold.

  1. Det er en gjensidig avhengighet i arbeidsforholdet. Du trenger ansatte for at selskapet skal nå sine mål og visjoner, samtidig som de ansatte trenger deg for en meningsfullt og lærerik arbeidsplass i tillegg til lønn og godtgjørelser.
  2. Personalutvikling handler om forvaltning og ressursforedling for vekst både i selskapet og hos den enkelte.
  3. Rekruttering og ansettelsesprosessen vil være avgjørende for hvem du klarer å ansette.
  4. En feilansettelse kan påvirke selskapet veldig negativt, men hvis man har jobbet profesjonelt med personalhåndtering fra start så er prosessen med å rydde opp relativ enkel.
  5. Med ansatte så er det flere lover og regler man må kjenne til og følge.
  6. En god, ærlig og åpen dialog kan ikke erstattes med strukturer og prosedyrer.


Dette kapittelet kan først og fremst hjelpe deg med de første 5 punktene gjennom forslag til praktiske rutiner og praktiske tips. En god, ærlig og åpen dialog derimot må du selv etterleve og sikre at er en del av kulturen i ditt selskap.

Kapittelet er skrevet slik at det passer godt for et vekstselskap, og kan derfor virke overdrevet komplisert for et selskap i etableringsfasen. Men, hvis du har ambisjoner om å bli et vekstselskap så bør du starte å tenke riktig med tanke på ansettelsesprosesser, struktur, håndtering av personalopplysninger og en arbeidsstyrke som er klar for utfordringene som venter allerede fra start.

Personal og HR kapittelet er tiltenkt som en ressurs-pool, og veiledning gjennom eksempler fra hvordan andre selskaper jobber målrettet med personalhåndtering.


Temaet består av følgende kapitler:

Personalledelse og administrasjon: Hvilke rutiner bør man ha på plass, lover og regler man må følge, personalhåndbok, personalregister, og HR systemer.

Rekruttering og ansettelse: Hvordan rekruttere og identifisere talent, hvordan gjennomføre intervjuprosessen, referansesjekker og tester. Her finner du ansettelseskontrakter, arbeidsbeskrivelser, og malverk knyttet til ansettelse.

Onboarding: Onboardingsprosess, sjekklister første arbeidsdag og uke, onboarding de første 12 månedene, kulturbygging, guide for den nyansatte og lederoppgaver.

Ansattutvikling: Ansatt-undersøkelser, personalsamtalen, kurs og opplæring, hvordan får du til en god mix av ansatte.

Ansatt involvering og selskapskultur: Ansattes påvirkning på strategi, sosiale arrangementer, team-building, teamsammensetning.

Lønn og godtgjørelser: Lønn og lønnskjøring i en bedrift, hva trenger man av forsikringer, bonus og alternative godtgjørelser.

Avslutte et arbeidsforhold: Hvordan må man formelt gå frem, praktisk rundt det å avslutte arbeidsforholdet, alternative måter å fjerne ansatte.

Alternative typer arbeidskraft: Midlertidig ansettelse, konsulenter og freelance.

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.