1. Oppstarten

Introduksjon

04.10.2019 (oppdatert 21.02.2020)

Veien til å skape et suksessfullt internasjonalt selskap vil alltid være humpete og full av motgang. Statistisk sett vil de fleste som starter et selskap mislykkes, mest sannsynlig på grunn av en rekke klassiske feiltrinn, eller mangel på suksessfaktorer:

  1. Feilet på ansettelser - fikk ikke med mennesker med riktig kompetanse og rette holdninger
  2. Klarte ikke skape et produkt eller en tjeneste som kundene virkelig elsket
  3. Hentet for mye eller for lite kapital fra feil investorer
  4. Klarte ikke å holde fokus, prøvde å gjøre for mange ting samtidig
  5. Brukte nesten all tid på produktet, og lite eller ingen tid på kunder og marked
  6. Klarte ikke å skape en god bedriftskultur
  7. Hadde ikke den rette personen til å lede selskapet
  8. Rotet det til ved å ikke ha system og kontroll på de formelle og adminstrative sidene av selskapsbyggingen
Introduksjon oppstarten

I Entrepedia får dere god støtte og lønnsomme råd rundt punktene 1-7. Og ikke minst i forhold til punkt 8, hvor vi virkelig kan utgjøre en viktig forskjell for alle som ønsker å starte et suksessfullt selskap.

Sørg for å ha gode startup verktøy

Ved å bruke Entrepedia gjør du arbeidet med en startup effektivt, profesjonelt og skalerbart allerede starten av. Da vil selskapet bruke minimalt med tid på alle de kjedelige, men nødvendige detaljene og prosessene som må på plass for å ha god oversikt. Et profesjonelt selskap med god oversikt og etablerte rutiner vil alltid være attraktivt, både for kunder, med-gründere, investorer og ansatte.

Dette kapittelet inneholder praktiske råd, dokumenter og podcaster rettet mot selskaper i den første fasen av oppstarten. Følger du rådene, og bruker dokumentene, så har du dekket mye av formalitetene selskapet trenger de første 6-9 månedene.

Entreprenørskap og selskapsetablering er ikke nødvendigvis en lineær aktivitet, og heller ikke strukturen for innholdet i denne modulen. Innholdet er delt inn i flere underavsnitt, og du bør gjøre deg kjent med hele innholdet. Vi anbefaler at du lytter til hva Øyvind Janbu og Geir Førre tenkte i forbindelse med etableringen av Energy Micro, og at du leser hele teksten. Estimert lesetid er ca 1,5 time.

I hvert av de 7 underavsnittene, vil du finne dokumenter og maler for veiledning og praktisk arbeid.

7 trinn til et suksessrikt selskap

Forretningsidéen – du får vite hvordan du kan skape en god forretningside, samt utvikle og kvalitetssikre at den er solid og gjennomførbar. Og du får gode råd om hvordan du lager et fantastisk produkt og en selskapsvisjon som henger tett sammen med forretningsidéen.

Gründerteamet og de første ansatte – vi forteller hvilke betraktninger du bør gjøre rundt sammensetning av gründerteamet og de første ansatte. Vi gir også anbefalinger og enkle verktøy for opprinnelig eierskapsfordeling og ansettelsesprosess for kjerneteamet i selskapet.

Selskapsetablering - her er alt du trenger av informasjon rundt obligatoriske selskapsdokumenter, samt andre viktige dokumenter som bør være på plass i forbindelse med etableringen. Vi gir også råd om valg av navn på selskapet og beskyttelse av dette.

Hvordan finne din første kunde - vi forklarer hvorfor og hvordan du skal jobbe med potensielle kunder de første månedene, selv om du ennå ikke har et produkt å selge. Og vi gir praktiske råd om valg av fremgangsmåte.

Hvordan finne din første investor – vi forteller i detalj hvordan du skal finne og velge din første investor. , investorstrategi, Hva vil investorer forvente og hvilke avtaler trenger du? Hvorfor er bakgrunnssjekk av investorene viktig?

Hjelpere og hjelpemiddelapparatet – vi guider deg gjennom det store utvalget av statlige støtteordninger, akseleratorer, inkubatorer, mentorer og rådgivere. Hvordan kan disse hjelpe deg å komme i gang?

Strukturert fra start – vi gir deg praktiske råd og verktøy for hvordan du skal sørge for å bli et strukturert og veldrevet selskap allerede fra start.

7 ting som må på plass

Kommentarer

Logg inn for å kommentere.